Adatvédelem

Tisztelt Betegeink!

Az általános adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation = GDPR), Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2018. május 25.-től alkalmazandó)

Tájékoztató az alábbi linken megtekinthető:

Kattintson ide a megtekintéshez:

Tájékoztatjuk, Önöket, hogy az Európai Parlament és a Tanács Általános adatvédelmi Rendeletében foglaltak szerint az Ön egészségügyi és személyes adatait (továbbiakban = adat) törvényi felhatalmazás és/vagy az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Intézetünk szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges nyilvántartásba venni az Ön személyes adatait az egyéni azonosítása érdekében, illetve az egészségi állapotára vonatkozó olyan adatokat, amelyek információt hordoznak a testi vagy pszichikai egészségi állapotáról az orvosi diagnózis felállítása, vagy munkavégzési képességének felmérése, vagy hatósági megkeresés céljából.

Az Ön adatait a betegfelvétel munkatársai, az egészségügyi személyzet (orvos, asszisztens), a betegnyilvántartó informatikai rendszerünket kezelő felügyelő rendszergazda, szükség esetén (pl. térítési díj befizetése) Rendelőintézeti Gazdasági Ellátó Szervezet (REGESZ) munkatársai bizalmasan, csak a törvényi előírásoknak megfelelő ideig kezelik, tárolják. Mindezek és informatikai rendszerünk megfelelő szintű biztonsága megakadályozza az Ön adataihoz a jogosulatlan hozzáférést, illetve adatainak jogosulatlan felhasználását.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önnek jogában áll megerősítést és tájékoztatást kapni a kezelt adatairól, helyesbíteni, korlátozni, töröltetni adatait, illetve visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását, valamint megilleti Önt az adatvédelmi hatósághoz és a bírósághoz fordulás joga.

Ráckeve, 2019. március 21.

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Web szolgáltató: Hiteles Kft.

Székhely: 8788 Sénye, Felsőhegy u. 1.

elérhetőség: info@kevenet.hu  telefon: 06-24-424-200