Állásajánlat

——————————————————————————————————————–

1.  Á l l á s a j á n l a t

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete 

Iskola védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskola védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         Kinevezés előtt az eredeti okiratok bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata,

•         önéletrajz, megismerési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Pirint Ágnes nyújt, a 06 20 947 8566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/102/2017/4 , valamint a munkakör megnevezését: Iskola védőnő.

vagy

•         Elektronikus úton Keresztúri Erika részére a ber@szakrendelo.rackeve.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Viski Józsefné, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Orvos-igazgatói véleményezési, rangsorolást követően a kinevezés a főigazgató hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

——————————————————————————————————————–

 2.  Á l l á s a j á n l a t

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete 

R E U M A T O L Ó G U S szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak alapján képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

               Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, orvosi egyetem, reumatológus szakképesítés,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  •         kinevezés előtt az eredeti okiratok bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  •         érvényes orvosi nyilvántartási engedély, illetve kamarai tagság, működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata
  •         önéletrajz, megismerési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pirint Ágnes nyújt, a 06 20 947 8566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/102/16/3 , valamint a munkakör megnevezését: Reumatológus szakorvos.

vagy

  •         Elektronikus úton Keresztúri Erika részére a ber@szakrendelo.rackeve.hu E-mail címen keresztül

vagy

  •         Személyesen: Viski Józsefné, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Orvos-igazgatói véleményezést, rangsorolást követően a kinevezés a főigazgató hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

 ——————————————————————————————————————–

 3.  Á l l á s a j á n l a t

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

                       a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete 

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, védőnői szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

•         Kinevezés előtt az eredeti okiratok bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•         működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata,

•         önéletrajz, megismerési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Pirint Ágnes nyújt, a 06 20 947 8566 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/102/2017/3 , valamint a munkakör megnevezését: Területi védőnő.

vagy

•         Elektronikus úton Keresztúri Erika részére a ber@szakrendelo.rackeve.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Viski Józsefné, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Orvos-igazgatói véleményezési, rangsorolást követően a kinevezés a főigazgató hatásköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 19.

 

—————————————————————————————

 3.  Á l l á s a j á n l a t

 

—————————————————————————————